Share |
touchworld kruiden

 

 

 

Ayurvedische Kruiden in India gecertificeerd  


India presenteerde eind mei het certificatieprotocol, “Volontary Certification Scheme”, dat een optimale teelt en kwaliteit van (Ayurvedische) kruiden moet waarborgen.  

ayurvedisch kruid: cardamon foto: wiki commonsEen Indiaas bedrijf dat wil exporteren, moet nu voldoen aan kwaliteitseisen passend bij de richtlijnen die de EU heeft opgesteld.

The National Medicinal Plants Board (NMPB) ziet samen met The Quality Council of India (QCI) toe op de certificering en de naleving van de richtlijnen. Hiermee hoopt men de EU te kunnen overtuigen dat kruiden uit India een plaats verdienen op de Europese markt. 

 Dhavantari Hindu god van ayurveda

In India maakt de Ayurvedische geneeskunde gelijkwaardig deel uit van de geneeskunst. Al meer dan 3000 jaar wordt deze geneeswijze, waarbij kruidenremedies een belangrijke rol spelen, door de Indiase bevolking gekoesterd en ook elders in de wereld hebben veel mensen baat bij deze door de WHO erkende alternatieve geneeswijze. 


De meeste kruiden groeien in de Noordelijke provincies van India, in het gebied van de Himalaya. Van de 17000 soorten die India kent zijn er 7500 bekend als geneeskrachtig kruid. Veel van die kruiden zijn bosplanten en worden door plaatselijke bewoners verzameld en verkocht aan opkopers, die de kruiden weer doorverkopen aan producenten. In het verleden was daar geen enkele controle op, waardoor er met de kwaliteit nog al eens gesjoemeld werd.  

 

Onder leiding van de NMPB begon de Indiase overheid in 1983 met een eerste aanzet de kruidensector te reguleren. Het doel was de kwaliteit van kruiden te waarborgen, de bedreigde soorten te beschermen, de kruidensector te versterken en de kennis over kruiden te bewaren voor het nageslacht.  

 

Marsyandi vallei in de Himmalaya foto: wiki commonsDat laatste was hard nodig. In de Charak Samhita, een oud Ayurvedische kruidenboek, worden weliswaar meer dan 350 kruiden en hun toepassingen beschreven, maar dat is slechts een klein deel van het aantal beschikbare kruiden. De kennis hierover wordt traditioneel mondeling doorgegeven. Door de snelle veranderingen in de maatschappij dreigt veel van die kennis verloren te gaan.  

Op dit moment is men bezig een digitale databank te vullen met monografieën van alle Indiase geneeskrachtige kruiden.  

 

De vraag naar kruiden is de laatste jaren in een stroomversnelling gekomen. Steeds meer mensen gebruiken kruidenremedies en ook in de voedingsindustrie en cosmetische industrie maakt men steeds meer gebruik van kruiden. Hierdoor dreigt het areaal aan geneeskrachtige kruiden zo sterk te verminderen, dat sommige soorten op punt van uitsterven staan. Om de veelal zeldzame kruiden in het wild te beschermen en illegale handel tegen te gaan, werden in 2002 dwingende richtlijnen opgesteld in de Biodiversity Act. Ook werd een begin gemaakt met cultivatie van de meest kwetsbare soorten.  

 

Al met al een indrukwekkende poging van de Indiase overheid om de kruidensector in hun land te versterken en de traditionele kennis van kruiden en hun toepassingen te behouden.
Het gaat niet altijd zonder slag of stoot. Veel mensen menen nog dat gecultiveerde kruiden waardeloos zijn en er is nog steeds een bloeiende illegale handel, dat het niet nauw neemt met de kwaliteit van de aangeboden remedies.
De ambitie van de Indiase overheid om een gezonde, sterke kruidensector te bewerkstelligen is echter groot en belooft veel goeds voor de toekomst 

 

Bronnen: Ethnobiomed, Chandra Prakash Kala e.a.
             
Business Wire India  

 

 gepubliceerd: mei 2011

 

 

  

  

 Kruidenplanten bestellen?

  

goede kruidenremedies zijn hier te koop!

 

behoefte aan extra vitaminen en mineralen?

natuurlijk mooi met

 

Deze site werd gebouwd met XSitePro