Share |
touchworld kruiden

 

 

 

Europese kruidenrichtlijn 

 

vrouwe justitia fresco van luca jordanus foto: wiki commonsPer 1 april 2011 is de Europese kruidenrichtlijn van kracht geworden. Vielen kruidenremedies voorheen onder de noemer voedingssupplementen, vanaf 1 april moeten ze voldoen aan de strenge criteria die ook voor chemische geneesmiddelen gelden. 

 

Een van die  vereisten is de regel dat voor het in de handel brengen van een kruidenremedie een vergunning nodig is. Deze aanvraag moet vergezeld gaan van een dossier met daarin allerlei (laboratorium) gegevens die moeten aantonen dat het middel van goede kwaliteit is, veilig is en dat de werkzaamheid is aangetoond.  

 

Kruidenremedies die al lang zonder problemen binnen de Europese Unie worden verhandeld (30 jaar) worden geacht niet schadelijk te zijn voor de volksgezondheid. Daarvoor is een vereenvoudigde registratie voldoende. 

 

Op zich vind ik de nieuwe richtlijn niet verkeerd: er zit veel kaf tussen het koren in het aanbod van (populaire)kruidenremedies en je hebt als gebruiker recht op een kwalitatief goed product.

 

Toch zitten er wel een paar addertjes onder het gras, waardoor de richtlijn minder rooskleurig wordt.
Zo komt er een Comité voor Kruidengeneesmiddelen, die remedies beoordeelt en een registratie kan weigeren op grond van een aantal criteria, die voor meerdere uitleg vatbaar zijn.


Bovendien moet er een monografie (= wetenschappelijke beschrijving) van het kruid aanwezig zijn, dat is opgesteld door de Europese Unie en die monografiën zijn bij lange na niet compleet.

Kruidenremedies die buiten de EU hun werkzaamheid bewezen hebben, komen niet in aanmerking voor een vereenvoudigde registratie. Daaronder vallen bijvoorbeeld Ayuverdische kruiden en kruiden uit China of andere delen van de wereld. 

 

Al met al een bemoeienis van de EU, die vooral tegemoet lijkt te komen aan de belangen van de farmaceutische industrie en pas in de tweede plaats aan het belang van de consument.

Voor alle duidelijkheid: de richtlijn geldt niet voor kruidenthee, zelfgemaakte remedies voor eigen gebruik, losse kruiden en kruidenplanten. Wat je in je tuin zet of plukt in de vrije natuur mag je gelukkig nog steeds zelf weten!

Voor mensen die de hele richtlijn willen nalezen: deze link  

 

  

  

 Kruidenplanten bestellen?

  

goede kruidenremedies zijn hier te koop!

 

behoefte aan extra vitaminen en mineralen?

natuurlijk mooi met

 

Deze site werd gebouwd met XSitePro